2013 (Melbourne, Malaysia, Singapore, Tasmania) - Mark Triffitt